Menu sluiten

Uw aanvraag is verzonden

Bedankt voor uw interesse. We zullen uw aanvraag snel in behandeling nemen.

Selecteer uw profiel


Voor iedereen die een duurzame en toekomstgerichte oplossing voor eigen huis zoekt.

Voor iedereen die zijn klanten een betrouwbare oplossing wil aanbieden.

Voor iedereen die waarde hecht aan een efficiënte complete uitrusting van het gebouw.
Profiel wijzigen

1. Naam van de verantwoordelijke onderneming

Mitsubishi Electric Europe B.V., Vestiging Duitsland

2. Directie van de verantwoordelijke onderneming en verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming

Directeur en permanente vertegenwoordiging van de vestiging: Yuji Suwa

Verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming van de vestiging: H. Gimm

3. Adres van de verantwoordelijke onderneming

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Mitsubishi-Electric-Platz 1

D-40882 Ratingen, Duitsland

Telefoon: +49 (2102) 486-0

Fax: +49 (2102) 486-1120

4. Doelbepaling van verzameling, verwerking en gebruik van gegevens

Hoofddoel van de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens is de afwikkeling van klanten- en leverancierscontracten. Andere doelen zijn personeelsbeheer, beheer van belangstellenden, marketing, verkoop en public relations.

 

5. Betroffen personengroepen, gegevens of gegevenscategorieën

5.1 Personengroepen

 • Sollicitanten, medewerkers en ex-medewerkers
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Openbare instellingen
 • Belangstellenden
 • Zakenpartners

5.2 Gegevens of gegevenscategorieën

 • Gegevens van sollicitanten, medewerkers en ex-medewerkers (personeelsgegevens voor personeelsleiding, personeelsbeheer en loonbeheer)
 • Klantgegevens (gegevens over productleveringen, geleverde dienstverlening, contracten, contractenbeheer, adresgegevens, klantenbeheer)
 • Gegevens van belangstellenden (product-/dienstverlening, adresgegevens, beheer van belangstellenden)
 • Gegevens van leveranciers (producten, dienstverlening, contracten, aanvragen, facturatie- en prestatiegegevens)
 • Gegevens van andere zakenpartners inclusief van agentschappen (adres-, contract-, facturatie- en prestatiegegevens) voor zover deze gegevens zijn vereist voor het in punt 4 vermelde doel.

 

6. Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld

 • openbare en particuliere instellingen, in geval van bijzondere wetgevingen (zoals socialezekerheidsinstellingen, belastingautoriteiten, verzekeringen etc.)
 • externe opdrachtnemers volgens BDSG §11 (dienstverleners in gegevensverwerking, agentschappen, zakelijke dienstverleners, kredietinstellingen etc.)
 • andere organisaties die nodig zijn om aan in punt 4 genoemde doelstellingen te voldoen.
 • interne afdelingen om aan de in punt 4 genoemde doelstellingen te voldoen (personeelswerving, boekhouding, verkoop, marketing etc.)

 

7. Termijnen voor het bewaren en verwijderen van gegevens

De wettelijke voorgeschreven bewaarplicht en termijnen worden aangehouden. Verder is het volgende van toepassing: Sollicitatiegegevens Verwijdering na 6 maanden na afwijzing of na beëindiging van de werkovereenkomst. Loongegevens, gegevens van klanten, belangstellenden, leveranciers en zakelijke partners na beëindiging van de zakelijke betrekking: 10 jaar. Overige gegevens: 30 jaar. In andere gevallen worden gegevens verwijderd wanneer de onder punt 4 vermelde doelstellingen vervallen.

 

8. Geplande gegevensoverdracht in andere landen

Momenteel is er geen gegevensoverdracht aan andere landen.

 

9. Toegangsgegevens/serverlogbestanden bij toegang tot deze pagina

Mitsubishi Electric verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenoemde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren:

naam van de geopende website, bestand, toegangsdatum en tijd, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding over succesvolle toegang, browsertype naast versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina, bij toegang via links), IP-adres en aanvragende provider.

Mitsubishi Electric gebruikt deze protocolgegevens voor statistische beoordelingen van het gebruiksdoel, de veiligheid en de optimalisatie van de website. Mitsubishi Electric behoudt zich het recht voor om protocolgegevens achteraf individueel te controleren wanneer er concrete aanwijzingen voor vermeend onrechtmatig gebruik bestaat.

Datum: Versie 2.1 van 14.10.2014