Menu sluiten

Energiewetgevingen voor gebouwen

Voorlopig nog in ontwerpfase

Duitse energiewetgeving voor gebouwen – GEG (Gebäudeenergiegesetz)

Met de wetgeving voor energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling in gebouwen, afgekort GEG (GebäudeEnergieGesetz), was de creatie van een uniform eisensysteem gepland, waarin energie-efficiëntie en hernieuwbare energie moesten worden geïntegreerd. Daarbij zou de regelgeving verder aansluiten bij de doelstelling om de primaire energiebehoefte van gebouwen laag te houden. De resterende energiebehoefte zou toenemend door hernieuwbare energie worden gedekt.


TWEE REGELGEVINGEN

EnEV EN EEWärmeG

Vandaag gelden de beide regelgevingen EnEV en EEWärmeG voor energievereisten voor gebouwen. Terwijl de EnEG-wetgeving (energiebesparingswetgeving) met de EnEV-verordening (energiebesparingsverordening) de bouw- en installatietechnische vereisten voor gebouwen bevat, bepaalt de EEWärmeG-wetgeving dat in nieuwe bestaande overheidsgebouwen een bepaald deel van de nergie hernieuwbare energie moet zijn. Deze parallel geldende regelgevingen leiden echter tot problemen qua toepassing en uitvoering - vooral omdat beide regelgevingen niet volledig op elkaar zijn afgestemd.

NIEUWE RICHTLIJN

VANAF 2021

Bovendien verplicht "artikel 9 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlament en de Raad van 19 mei 2010 inzake de energie-efficiëntie van gebouwen" de lidstaten om te garanderen dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen als bijna-energieneutrale gebouwen zullen worden uitgevoerd. Voor niet-residentiële overheidsgebouwen geldt deze verplichting al vanaf 2019. De richtlijn voor bijna-energieneutrale gebouwen in Duitsland is nog niet vastgelegd. 

De GEG was bedoeld voor de implementatie van deze richtlijn. Daarnaast zou het energiebesparingsrecht voor gebouwen structureel worden herzien en geharmoniseerd door de bovengenoemde wetgevingen en verordeningen te verenigen in de GEG-wetgeving. 

Aangezien het bestaande tijdschema dit niet toelaat, is een goedkeuring van de geplande wet binnen deze wetgevingsperiode niet meer mogelijk. Daarmee handelt Duitsland in eerste instantie in strijd met de EU-gebouwenrichtlijn. En ook de bestaande wetten en verordeningen zullen vooralsnog  niet worden vervangen – de regelgeving blijft voorlopig onveranderd.