Menu sluiten

Energienorm voor de nieuwbouw

EnEV

ENEV

De energiebesparingswetgeving, afgekort: EnEV (EnergieEinsparVerordnung) moet volgens het Duitse ministerie voor milieu, natuurbescherming, bouw en reactorveiligheid ertoe bijdragen dat energiepolitieke doelstellingen van de Duitse regering inzake een bijna-energieneutrale woningvoorraad tot het jaar 2050 worden gerealiseerd.

RICHTLIJNEN DIE

VANAF JANUARI 2014 GELDEN

De EnEV bevat richtlijnen die vanaf 1 januari 2014 gelden en op 1 januari 2016 nogmaals werden verscherpt.  Deze verscherping is relevant voor bouwprojecten waarvoor de opdrachtgever (naargelang de bouwverordeningsrichtlijnen):

  • na 1 januari 2016 de bouwaanvraag heeft ingeleverd;
  • na 1 januari 2016 een bouwaangifte heeft ingediend;
  • na 1 januari 2016 een bouwproject (zonder bouwvergunnings- of aangifteplicht) is begonnen.

LAT HOGER GELEGD

VANAF 2016

Voor residentiële gebouwen werd in 2016 de lat voor energie-efficiëntiewaarden hoger gelegd. De maximaal toegelaten jaarlijkse primaire energiebehoefte werd met 25 % verlaagd ten opzichte van het eerdere referentiegebouw. Hetzelfde geldt ook voor niet-residentiële gebouwen.

EISEN VOOR

NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN

Bij residentiële gebouwen mag daarbij de gebouwschil niet meer warmte verliezen dan het referentiegebouw. Anders bij niet-residentiële gebouwen: hier mogen de externe bouwdelen in vergelijking met de eisen tot eind 2015 nog slechts ong. 80 % warmte doorlaten. De verordening geeft een gedetailleerde lijst van warmte-isolatievereisten voor individuele externe bouwdelen.