Menu sluiten

Zuiniger met gedecentraliseerde systemen

Overstap naar duurzame energie

Overstap naar duurzame energie

De Duitse regering streeft ernaar om tegen 2050 het primaire energieverbruik in gebouwen met 80 % terug te brengen. Hiervoor zijn vooral in de warmte- en warmwatervoorziening de juiste oplossingen nodig. Waarom? Omdat iets meer dan 30 % van de primaire energiebehoefte in Duitsland voor warmte of warm water wordt gebruikt.

Centrale vraag:

centraal of decentraal?

Een actuele studie onderstreept het voordeel van gedecentraliseerde systemen: om binnen een periode van 20 jaar dezelfde energiebesparing te behalen moet men voor een niet-gerenoveerde decentraal verwarmde eengezinswoning met een woonoppervlak van 168 m2 14.757 euro minder uitgeven dan een gelijkwaardige woning met externe warmtevoorziening. Dat is dus meer dan 61 euro per maand.

Dit vereist een ruimere visie

De keuze van de geschikte warmtevoorziening speelt daarbij een belangrijke rol, want eenmaal gekozen, gelden de gevolgen voor de komende 20 jaar of meer. In energetisch en economisch opzicht is het dus van cruciaal belang dat de voorziening via warmtenetwerken of decentrale systemen wordt gegarandeerd.


Identieke investering - hogere besparing

Eindwaarde van warmtekosten na 20 jaar voor een niet-gerenoveerde eengezinswoning van 168 m2 na verwarmingsvernieuwing voor verschillende warmtevoorzieningssystemen.

De "eindwaarde van warmtekosten" wordt met een volledig financieringsplan vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met investeringskosten, lopende kosten, prijsverhogingen en rente-effecten. (Afgeronde waarden) Bron: tabel 63 van studie "Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt" (Decentrale vs. centrale warmtevoorziening op de Duitse verwarmingsmarkt); grafiek: IWO


Logisch doordacht

Voor een ecologische vergelijking van beide stellingen kan uitsluitend een individuele berekening van de desbetreffende gebouwsituatie zinvolle resultaten opleveren. Een ding is zeker: naargelang de bronnen waaruit gebruikte primaire energie wordt gewonnen, stijgt en daalt de CO2-emissie. De uitbreiding met hernieuwbare energie en het stroomgebruik voor het genereren van warmte zijn van primair belang voor de verlaging van CO2-emissies.

 

De verlaging van de primaire energiefactor voor stroom naar 1,1 en de hoge efficiëntie van de warmtepompen maken deze systemen ideaal voor toekomstige decentrale voorziening – en dat niet alleen voor een- en tweegezinswoningen, maar ook voor grote wooncomplexen en kantoorgebouwen.

De drie belangrijkste gegevens op een rijtje

  1. De voorkeur voor warmtenetwerken met vaste tarieven is noch energetisch noch economisch gerechtvaardigd.
  2. Over het algemeen behalen decentrale systemen hogere besparingen per geïnvesteerde euro.
  3. Enkel door een technologische en energiedragergebonden selectie van verwarmingssystemen is de overstap naar duurzame energie kostenefficiënt en sociaal verantwoord te implementeren.

Bron: samenvatting van de studie "Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt" (Decentrale vs. centrale warmtevoorziening op de Duitse verwarmingsmarkt)


Ecodan-systemen bieden diverse toepassingsmogelijkheden

Decentraal, efficiënt en eenvoudig overal inzetbaar: Ecodan-warmtepompen