Menu sluiten

Klaar voor de energievoorziening van morgen

SG Ready

SG Ready

Sinds september 2016 beschikken de Ecodan-systemen over regeltechniek waarmee de aansluiting van individuele warmtepompen in een intelligent stroomnetwerk mogelijk is. Daarmee voldoen ze aan de vereisten van het SG Ready-label (Smart-Grid-Ready).

ENKELE WOORDEN

ALS ACHTERGRONDSINFORMATIE

De voor de aandrijving van een warmtepomp benodigde stroom wordt toenemend uit hernieuwbare energie gewonnen. Maar de gewonnen wind- en zonne-energie is weersafhankelijk waardoor een behoeftegerelateerde regeling niet altijd mogelijk is. Bij gunstige omstandigheden ontstaan daarom altijd grote energieoverschotten of zijn er momenten waarop minder energie kan worden gegenereerd. De politiek en wetenschap zoeken daarom naar oplossingen die de "groene" stroom berekenbaar maken, naar oplossingen die flexibel op de gewonnen hernieuwbare energie kan reageren. De warmtepomp speelt in deze concepten een belangrijke rol.

NAADLOOS VERBONDEN MET DE

ENERGIEVOORZIENING

Vandaag gebruiken energieleveranciers in geval van stroomtekorten de mogelijkheid van korte tijdsgebonden uitschakeling van warmtepompen. In de toekomst moet dit energiebeheer zodanig worden uitgebreid dat warmtepompen ook op momenten van overvoorziening extra energie kunnen opslaan.

VANDAAG AL VOORBEREID OP DE

DE STANDAARD VAN MORGEN

Vooraleer het volledige potentieel van Smart Grid-technologie kan worden gebruikt, moeten er nog heel wat vragen van de politiek en energieleveranciers worden beantwoord. Mitsubishi Electric werkt vandaag echter al aan mogelijke oplossingen voor deze uitdaging. Zo zijn de Ecodan-systemen al sinds september 2016 uitgerust met een regeltechiek die de koppeling met een intelligent stroomnetwerk mogelijk maakt. Daarmee voldoen ze aan de vereisten van de SG-Ready-label.


VOORWAARDEN

VOOR HET LABEL

Om het Smart-Grid-Ready-label te ontvangen moet een warmtepompsysteem de onderstaande vier werkstanden hebben.

1 schakelstand, inrichting aansluitklemmen 1:0:

 

Deze werkstand is compatibel voor frequent geschakelde EVB-blokkeringen op vaste tijdstippen en omvat maximaal 2 uur "vaste" blokkeringstijd.

1 schakelstand, inrichting aansluitklemmen 0:0:

 

In deze schakelstand loopt de warmtepomp in de energie-efficiënte normale bedrijfsmodus met vulling van de warmteboiler voor de  EVB-blokkering van maximaal twee uur.

1 schakelstand, inrichting aansluitklemmen 0:1:

 

In deze werkstand loopt de warmtepomp binnen het regelbereik in intensieve werking voor kamerverwarming en warmwaterbereiding. Het gaat daarbij niet om een definitieve startopdracht, maar om een inschakelaanbeveling in lijn met de grotere vraag.

1 schakelstand, inrichting aansluitklemmen 1:1:

 

Hierbij gaat het om een definitieve startopdracht, in zoverre mogelijk in het kader van de regelinstellingen.

Voor deze werkstand moet het mogelijk zijn om verschillende tarief- en gebruiksmodellen van verschillende regelmodellen op de regelaar in te stellen:

Variant 1: de warmtepomp (compressor) wordt actief ingeschakeld.

Variant 2: de warmtepomp (compressor en aanvullende elektrische verwarmingen) worden actief ingeschakeld, optioneel: hogere temperatuur in warmteboilers.

Optioneel kan de kamertemperatuur als referentiegrootte voor de regeling van de systeemtemperaturen (voorloop- en retourtemperatuur) worden gebruikt. Een blokkering van de warmtepomp door een kamerthermostaat naargelang de kamertemperatuur volstaat niet.