Menu sluiten

Aandeel warmtepompen in gebouwde residentiële gebouwen in 2015

Bron: Statistisches Bundesamt, residentiële  gebouwen op basis van gebruikte primaire verwarmingsenergie in het jaar 2015

 


Zo gaat de

rekening op

Een warmtepomp biedt de beste voorwaarden om de rond 25 % verlaagde primaire energiebehoefte van het referentiegebouw aan te houden. Bij de isolatie van de gebouwschil volstaat doorgaans de minimumstandaarden om aan alle eisen van de EnEV 2016 te voldoen. Dat verlaagt bovendien de kosten.

Het belangrijkste

in een oogopslag

Een goed overzicht van de uitwerkingen van de laatste EnEV-versie biedt de Adviseur Energiebesparingswet (Energieeinsparverordnung )van de bwp (Bundesverband Wärmepumpe e.V.).


De lucht/water-warmtepompen

op de eerste plaats

Hoewel voor huizen die vandaag worden gebouwd vaak nog bij de bouwaanvraag de geldende EnEv 2014 geldt, tekent er zich al een trend af: Al in 2015 werd in 31,4 % van alle voltooide residentiële gebouwen een warmtepomp geïnstalleerd. Bij een- en tweegezinswoningen ligt het percentage zelfs op 33,4 % (volgens het Statistisches Bundesamt).

De juiste techniek

verlicht de keuze

Juist hier komen de sterke punten van een warmtepomp naar voren: de voor het genereren van warmte gebruikte elektrische stroom wordt in de nieuwste EnEV-versie gunstig beoordeeld met een primaire energiefactor van 1,8 aangezien de stroom steeds vaker uit hernieuwbare bronnen komt. In combinatie met de bijzonder hoge benuttingsgraad staan de warmtepompen op de eerste plaats inzake efficiëntie.

GOEDE REDENEN VOOR

WARMTEPOMPEN

Volgens de Bundesverband Wärmepumpe e.V. zijn de lucht/water-warmtepompen ideaal voor het lage warmtebehoefte van nieuwbouw. Dat is naast de sterke efficiëntieverbetering vooral te danken aan de lage installatiekosten, lage kosten en het wegvallen van de vereiste vergunningsprocedure voor geothermische warmtepompen.