Menu sluiten

Comfort met één druk op de knop

Regelaars

REGELING

Voor een storingsvrije en energie-efficiënte werking is een goede regeling onmisbaar. Daarbij stelt een verwarmingssysteem vaak hoge eisen aan de regeling. Worden in een gebouw bijvoorbeeld radiatoren gecombineerd met vloerverwarming, dan moeten deze verwarmingscircuits onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Bij een bivalent systeem kan een verwarmingsketel met uiteenlopende systeemgegevens worden gebruikt.

OPTIMAAL RESULTAAT

DANKZIJ DE FTC5-REGELAAR

De FTC5-regelaar voor Ecodan hydroboxen en cylinderunits garandeert optimale resultaten. Naargelang de CO2-emissie, de berekende bedrijfskosten, de buitentemperatuur of externe signalen wordt de bij-/omschakeling volledig automatisch uitgevoerd. Andere functies van de regelaar zijn o.a. de verwarming zonder buitenunit en het vloerverwarmingsprogramma.


Ecodan-regelaar

 • Display

  Toont alle informatie.

 • Functietoetsen

  Voor het bladeren door het menu en het aanpassen van instellingen. De functie wordt bepaald in het menu dat op het display wordt getoond.

 • Power/vakantie-toets

  Is het systeem uitgeschakeld, dan kunt u het met een druk op de toets opnieuw inschakelen. Drukt u opnieuw op de toets bij een ingeschakeld systeem, dan wordt de vakantiemodus geactiveerd. Drukt u de toets gedurende 3 seconden in, dan wordt het systeem uitgeschakeld.

 • Menu-toets

  Toegang tot systeeminstellingen

 • Terug-toets

  Terug naar vorig menu.

 • Bevestigen-toets

  Voor selecteren of opslaan.