Menu sluiten

Uitbreiding van hernieuwbare energie bevorderen

EEWärmeG

EEWÄRMEG

De EEWärmeG-wetgeving moet o.a. de uitbreiding van hernieuwbare energie in de warmte- en koelsector bevorderen. De wetgeving introduceert landelijk het verplichte gebruik van hernieuwbare energie in de nieuwbouw (gebruiksplicht volgens § 3, lid 1 EEWärmeG).

DE PLICHTEN VAN

OPDRACHTGEVERS

De EEWärmeG (§ 1) is bedoeld om tegen 2020 14 % van de energiebehoefte voor verwarming en koeling in gebouwen door hernieuwbare energie te leveren. Daarvoor wordt opdrachtgevers van nieuwe gebouwen een percentage hernieuwbare energie voorgeschreven. Voor bestaande gebouwen schrijft de wet een adequate verbetering van de energie-efficiëntie voor.

VERPLICHTINGEN IN

DETAIL

Eigenaars van nieuwe gebouwen met een nuttige oppervlakte van meer dan 50 m² moeten hernieuwbare energie zowel voor de energiebehoefte van verwarming als van koeling in verschillende omvang gebruiken (naargelang het energietype):

  • Zonne-energie: 15 % (gemakshalve moet bij een- en tweegezinswoningen het oppervlak van de gemonteerde zonnecollectoren minstens 4 % van de verwarmde nuttige oppervlakte bedragen, bij wooncomplexen 3 %) 
  • Biomassa: 50 % bij het gebruik van vloeibare of vaste biomassa (bio-olie enerzijds of houtpellets of brandhout anderzijds) en 30 % bij het gebruik van biogas
  • Geothermie en omgevingswarmte: 50 %.